Dobry leasing w Krakowie

Czym jest leasing

To rodzaj finansowania, który z roku na rok zyskuje coraz więcej chętnych i bije kolejne rekordy. Nikogo to nie powinno dziwić, ponieważ w porównaniu do kredytowania, tutaj formalności ograniczone są do niezbędnego minimum. Co więcej, wymagania także są skonstruowane tak, że nawet przedsiębiorca, który dopiero co założył własną działalność gospodarczą może starać się o leasing kraków. Oczywiście, trzeba tutaj od razu wspomnieć, że oferty nie będą tak atrakcyjne dla klientów z kilkudniowymi działalnościami gospodarczymi, jak dla tych, którzy na rynku działają już od dawna i wypracowali sobie stabilną pozycję rynkową. Warto zwrócić także uwagę na to, że leasingować można niemal wszystko. Nawet, jeśli firma leasingowa nie ma danego środka trwałego w swojej głównej ofercie, to prawie na pewno po jednej rozmowie z przedstawicielem danego przedsiębiorstwa może zostać przygotowana oferta na tenże przedmiot. To bardzo korzystne dla przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać i chcą cały czas podnosić standard swoich usług po to, aby zdobywać nowych klientów nie tylko w kraju lecz także poza jego granicami.

Jak to działa

Zacznijmy od tego, że umowa zawierana jest na piśmie. Widnieją w niej przedsiębiorca, który chce wziąć leasing (nazywany leasingobiorcą), firma leasingowa, która tenże leasing oferuje (inaczej leasingodawca) oraz osoba lub firma, od której leasingodawca nabywa dany środek trwały (zbywca). W umowie zawarte są wszelkie informacje na temat umowy leasingu, a więc to na ile czasu jest wzięty, jaka jest jego forma, terminy i wysokości spłat ratalnych oraz wszelkie informacje na temat zakazów, nakazów i inne, które znajdują się w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu. Niesamowicie ważne jest, aby przed podpisaniem umowy bardzo dokładnie zapoznać się nie tylko z nią lecz również z OWUL-em, gdzie mogą znajdować się opłaty dodatkowe, o których przedsiębiorcy nikt nie poinformował. Po podpisaniu umowy przekazywany jest środek trwały do przedsiębiorcy i ten używa go przez określony czas. Porozumienie leasingowe zawiera się na leasing operacyjny lub finansowy. Pierwszy, zdecydowanie bardziej popularny charakteryzuje się:

 • raty leasingowe (odsetkowe i kapitałowe) przedsiębiorca wpisuje w koszty prowadzenia firmy
 • opłata wstępna (inicjalna) wpisywana jest także w koszty prowadzenia działalności gospodarczej
 • w trakcie umowy należy spłacić min. 40 procent wartości początkowej środka trwałego (zwykle jest to więcej)
 • istnieje wykup, czyli kwota, którą leasingobiorca musi zapłacić, jeśli chce po zakończeniu trwania umowy leasingowej zostać wyłącznym właścicielem środka trwałego dotychczas leasingowanego
 • środek trwały na czas umowy pozostaje w majątku leasingodawcy
 • podatek VAT płaci się od każdej raty leasingowej oddzielnie
 • leasing operacyjny traktuje się jak usługę i zawsze jest objęty 23 procentowym podatkiem VAT

Drugą formą jest leasing finansowy, który cechuje się tym:

 • środek trwały w czasie umowy wpisany jest w majątek leasingobiorcy
 • odpisy amortyzacyjne wliczane są w koszty prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy
 • w koszty wpisuje się również odsetki ratalne
 • w trakcie trwania umowy trzeba spłacić całość leasingowanego przedmiotu
 • nie ma wykupu, po zakończeniu umowy bez dodatkowych opłat przedsiębiorca zostaje wyłącznym właścicielem leasingowego przedmiotu
 • całość podatku VAT płaci się przy pierwszej opłacie leasingowej
 • wartość procentowa podatku VAT zależna od faktury VAT

Zapoznaj się z najlepszymi ofertami na leasing samochodów, maszyn i innych środków trwałych od Millennium Leasing.